Pillangó csoport

Egyszer volt hol nem volt. Volt egyszer egy városka. Városkának egy Szivárvány óvodája s annak is a földszinten található leghátulsó csoportja. Mi vagyunk a Pillangó csoport. Ahol nap mint nap 27 iciri-piciri pillangócska zengi be a csoportszobát. Óvodában az életünk csupa móka és kacagás. Énekelünk, táncolunk, rajzolunk, labdázunk és játszunk. S mindenféle játékot kipróbálunk. Építőkockát, puzzle-t, babkonyhát, fodrászsarkot, memóriát és galériát. Csupa csupa minden jót amit a kicsi szívünk megkíván. Óvó nénik és dajka nénik segítenek, s vigyázó tekintettel figyelnek. Óvnak és szeretnek, mindenféle jóval alkotásra ösztönöznek. Jó is az óvodai élet, szeretettel várlak téged.

A csoportunk összetétele vegyes életkorú gyermekekből áll, ahol lehetőséget biztosítunk a testvérpárok fogadására. Jelenleg 3 testvérpárunk van. Előszeretettel fogadunk testvérpárokat, hiszen a nagyobb testvér jelenléte egy biztonságot jelent a kisebb testvér számára, ezáltal a szülők és a kisebb testvér is könnyebben élik meg az elválás pillanatát. Ennek az érzelmileg szenzitív periódusnak a zökkenőmentességét a szülőkkel karöltve együttesen a beszoktatás időszakában biztosítjuk. A csoportunk nemek szerinti felosztása harmonikusnak mondható 14 lány és 13 fiú van.

A gyerekek igényeit és életkori sajátosságait figyelembe véve olyan játékeszközökkel sikerült felszerelnünk a csoportszobánkat ahol mindenki megtalálhatja a számításának és aktuális kedvének megfelelő játékokat. Igyekszünk minden igényt kielégíteni, ebből az elgondolásból kiindulva olykor életszerű, valódi tárgyakat is behozunk a csoportszobába (kávéfőző, vérnyomásmérő, mobiltelefon, kanalak stb) amelyeknek ezt követően a gyermekek fantáziája szabhat csak határt. A lányok és a kisebb életkorú gyermekek kedvenc játékhelyisége a babakonyha, ahol a gyermekek az őket ért mindennapi hatásokat játszhatják ki mi magukból. A fiúk kedvelt játéktevékenysége az építő konstruáló játékok, ennek a játéktevékenység fejlődésének elősegítésére olyan helyiséget sikerült kialakítanunk a gyermekek számára, ahol fellelhető a többféle textúrákból készült ( fa, műanyag, papír) építőkockák. Ezen játékokkal történő tevékenység közben a gyerekek logikai műveleteket végeznek, következtetéseket vonhatnak le a tárgyak tulajdonságairól. Ettől az évtől nagyon megélénkült az építési kedv a gyermekek részéről én úgy gondolom, hogy a többféle anyagösszetételű építőkockáknak tudható be. Fantasztikus építmények szoktak készülni, amelynek gyakran csak a kivitelezés a gyermek részéről szokott határt szabni. Másik kedvelt konstruáló játék a megunhatatlan LEGÓ. A csoportunkban 2 fajtája található meg életkori sajátosságokat figyelembe véve a nagyobb darabokból álló LEGÓ DUPLÓ, illetve a finommozgást és szem-kézkoordinációt megkövetelő kisebb darabokból álló LEGÓ. A nagyobb életkorú gyermekek számára népszerű játéknak számítanak az asztali játékok a logikai, és különböző fejlesztő és társasjátékok.

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra szoktatásra és a mozgásra. Igyekszünk minden adandó alkalmat megragadni arra, hogy a kint a szabadban tevékenykedjünk. A gyerekek mozgásfejlődés elősegítésére lehetőségünk nyílt, a szomszédos iskola tánctermének és tornatermének alkalmankénti használatba vételére, mozgás tevékenység céljából. Ahol heti 2x alkalmunk adódik a nagy tér kihasználása mellett, a különféle mozgáskoordinációt fejlesztő eszközök kipróbálására is. Sikernek könyvelem el, hogy a tavalyi év alkalmával zökkenőmentesen áttértünk a folyamatos tízóraira, amely nagyban megkönnyítette a gyerekek és pedagógusok helyzetét. További pozitív változásként tudható be, hogy tavaly nyár alkalmával volt alkalmunk a kültéri játékok repertoárját is bővíteni futóbiciklikkel, de nem csak tárgyi javakkal lettünk gazdagabbak, hanem pedagógusaink számtalan továbbképzéseken vettek részt, ahol az új innovációs szaktudásra is szert tettek. Én úgy gondolom sikerült a szülőkkel és a kollégákkal karöltve egy olyan gyermekközpontú és szeretetteljes miliőt megteremtenünk, ahol a gyerekek és a szülők bizalommal fordulhatnak felénk.

 

 

Művelési területeink

  • Rajzolás, mintázás, kézi munka: A gyermekek elsődleges tevékenysége a játék. A játékon és a különböző vizuális technikák által, fejezik ki a gyermek az őket ért külső és belső világuk fokozatos megismeréséből adódó élményeiket. Ezt dolgozzák fel saját szintjükön, saját elképzeléseik szerint. „Fontos, hogy ezt a folyamatot újabb és újabb élmények átélésével segítsük.”
  • Verselés, mesélés: A gyermek a beszéd és mimikai gesztusok által fejezik ki magukat. Amíg csecsemőről beszélünk addig az elsődleges kifejezési mód a kontrollálatlan hangadás és a mimika. Kisgyermekkor felé haladva egyre nagyobb szerepet kap a tudatos hangképzés a beszéd megjelenése. Fokozatosan haladunk a szituatív beszédtől( amit csak a szülők értenek) a kontextusos beszédig. Amíg ez a szenzitív folyamat szakaszosan végbemegy nagy behatást gyakorol a környezet minősége. Környezet alatt értjük a család kommunikatív és belsőséges szerepét. A szocializációs folyamat szoros összefüggésben van a beszédfejlődéssel.” A gyakran ingerszegény környezetből érkező gyermekek közlésvágya igen egyenetlen, pedig a gyermek jó óvodai közérzetének, beilleszkedésének fontos összetevője a kommunikációs készség kiegyensúlyozott fejlődése.” Mesék és versek által a gyermekek rengeteg tapasztalathoz és összefüggésekhez jutnak, a mesékbe és versekben található szófordulatok és tartalmi elemek által.
  • Külső világ tevékeny megismerése, matematika tartalommal: Külső világ tevékeny megismerését a gyermekek környezetéből származó élményekre, tapasztalatokra építve egészítjük, és bővítjük ki új elméleti ismeretekkel. „Külső világ tevékeny megismerésére nevelés folyamata sokrétű, a gyermekek egész életét áthatja, így az óvodai tevékenységek egészét is. Megtapasztalhatjuk a természeti erők, jelenségek hatását saját életünkre, a növényekére és az állatokéra.”
  • Mozgás: Az óvodás életkorú gyermekek életében nagy szerepet játszik a mozgás. Ezzel a tevékenységgel a gyermekek mozgásfejlődését szeretnénk elősegíteni, úgy hogy az óvodáskor végére életkorának megfelelő mozgáskoordinációval rendelkezzenek. A nagy mozgásokon kívül az apróbb mozdulatokat kívánó finommotorikumot is fejlesztjük. A fejlesztendő területek eszközeinek előkészítésénél figyelembe vesszük az időszerűséget, az életkorból adódó sajátosságokat és a gyermekek aktuális érdeklődését. „Mindennapi játékban alkalmazott tornaeszközök elsősorban a nagymozgások és az egyensúlyérzék fejlesztését szolgálják. Döntő mozzanatnak tekintjük ebben a gyermekek önindított, spontán mozgását, motoros aktivitását, amelyet kihasználva általuk elfogadható célirányos tevékenység végzésére serkentjük őket. Sok lehetőség adódik a finommotorium és a szem/kéz/láb koordináció fejlesztésére is – rajz, festés, gyurmázás, gyöngyfűzés, szobában végzett érzékelő – észlelő játékok, népi dalos játékok, stb.

testnevelés foglalkozások általunk szervezett kötelező tevékenységek. A kötelezőség  nem jelenthet kényszert a gyermekek számára. Szervezett testnevelési foglalkozást heti 1-2 alkalommal tartunk (jó idő esetén szabad levegőn) amelyből heti egy kiváltható vízhez szoktatással. A foglalkozás levezetésénél maximális lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek egyéni tempójuknak megfelelően gyakorolhassák a különböző mozgásokat. Ezt differenciált feladatadással is segítjük ügyelve arra, hogy a gyermekek a lehető legkevesebb várakozási idővel, folyamatosan mozoghassanak.”

  • Ének, zene, énekes játék:Közvetlen környezetében is érik zenei hatások – televízió, rádió, stb. Az óvodába lépéskor tehát már néhány zenei élmény van a tarsolyában, erre alapozva a családdal együttműködve folytatja az óvoda a gyermekek zenei fogékonyságának alapozását.”

Forrás: http://kincskereso-ovoda.hu/n09_tev_form.html

 

 

                    Pillangó csoport összetétele:

Kisfiú Kislány
14 fő 13 fő