Katica csoport

A katica csoport bemutatása

 

óvodapedagógusok: Bíró Judit és Tóthné Komor Erika

dajka: Pető Marianna

 

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy katica csoport, amely a Szivárvány óvoda emeletén található. A mi kis katicánk 28 pettyet hord a hátán. A cifra palotánk katica termében nagy létszámmal hátrányos helyzetű kisemberkék cseperednek, akik 3-7 éves korúak. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését. A kis apró nép mindennapjait két óvodapedagógus és egy dajkanéni tervezi, szervezi. Amint hozzánk belépsz, érezheted a családias meghitt hangulatot, és láthatod, hogy a mi csoportunkban a legmeghatározóbb a szabad játék, melyhez nagyon sok eszközt biztosítunk. Mindennapjainkban fontos szerepet kapnak az élmény- és tapasztalatszerző kirándulások, séták, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák.  Ezért alapelvként valljuk, hogy a „gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban”. A nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében a személyiség differenciált fejlesztését. Célunk, minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.